Financiële verantwoording van de stichting over 2020

home ()
Financiële verantwoording Steenhuis rek. nr. NL40ABNA0505595753

Saldo per 31 December 2019
23.815,83
Inkomsten 2020:
Giften boekjaar 2020
12.772,13
Rente lening
493,75
Totaal
37.081,71
Uitgaven 2020:
Bankkosten
299,42
Dotaties
18.000,00
Verzekeringen
272,26
Totaal
18.571,68
Saldo per 31 December 2020
18.510,03

Financiën Maranatha Gemeente Houten rek. nr. NL53RABO0155746472

Saldo kas. per 1 januari 2020
831,64
Saldo betaalrek. per 1 januari 2020
588,06
Saldo spaarrek. per 1 januari 2020
5.164,78
Totaal
6.584,48
Inkomsten 2020:
Collectes
7.318,00
Giften
5.955,00
Totaal
13.273,00
Uitgaven 2020:
Sprekers
5.770,00
Diaconie
1.242,00
Alg. kosten
649,33
Huur
3.142,00
Geluid
249,97
Bankkosten
119,37
Zending
2.180,00
Verzekering
145,87
Website
375,79
Totaal
13.874,33
Saldo per 31 December 2020
5.983,15

Saldo kas per 31 December 2020
36,64
Saldo betaalrek. per 31 December 2020
1.281,73
Saldo spaarrek. per 31 December 2020
4.664,78
Totaal
5.983.15