Financiële verantwoording van de stichting over 2021

home ()
Financiële verantwoording Steenhuis rek. nr. NL40ABNA0505595753

Saldo per 31 December 2020
18.510,03
Inkomsten 2021:
Giften boekjaar 2021
14.769,36
Totaal
33.279,39
Uitgaven 2021:
Bankkosten
280,60
Dotaties
18.000,00
Verzekeringen
272,25
Totaal
18.552,85
Saldo per 31 December 2021
14.726,54

Financiën Maranatha Gemeente Houten rek. nr. NL53RABO0155746472

Saldo kas totaal van de kas betaal- en spaarrekening per 1 januari 2021
5.983,15
Inkomsten 2021:
Rente spaarrek.
0,48
Collectes
6.091,15
Giften
6.683.00
Totaal
18.757,78
Uitgaven 2021:
Sprekers
4.931,00
Diaconie
1.170,00
Alg. kosten
1.020,68
Huur
2.918,50
Bankkosten
119,39
Zending
1.750,00
Verzekering
121,67
Website
250,47
Totaal
12.281,71

Saldo kas totaal van de kas betaal- en spaarrekening per 31 December 2021
6.476,07