Financiële verantwoording van de stichting over 2022

home ()
Financiële verantwoording Steenhuis rek. nr. NL40ABNA0505595753

Saldo per 31 December 2021
14.726,54
Inkomsten 2022:
Giften boekjaar 2022
16.707,46
Totaal
31.434,00
Uitgaven 2022:
Bankkosten
324,81
Dotaties
18.000,00
Verzekeringen
272,25
Totaal
18.596,06
Saldo per 31 December 2022
12.837,94

Financiën Maranatha Gemeente Houten rek. nr. NL53RABO0155746472

Saldo kas totaal van de kas betaal- en spaarrekening per 1 januari 2022
6.476,07
Inkomsten 2022:
Rente spaarrek.
0,47
Collectes
5.532,90
Giften
7.925,00
Totaal
19.934,44
Uitgaven 2022:
Sprekers
6.165,00
Diaconie
540,00
Alg. kosten
1.571,35
Huur
3.904,40
Bankkosten
119,40
Zending
1.950,00
Verzekering
143,99
Website
264,99
Hulp Oekraine Alina
530,00
Totaal
15.189,13

Saldo kas totaal van de kas betaal- en spaarrekening per 31 December 2022
4.745,31