()

Enige norm is "Heere Jezus"

Dato Steenhuis spreekt al twintig jaar voor allerlei christenen

"Mijn hoofd is nog helder en ik ben nog fit” zegt de 82-jarige Dato Steenhuis uit Nijverdal. Al twintig jaar spreekt hij één keer im de maand in kulturhus De Essenburcht in Kootwijkerbroek voor een groep christenen uit uiteenlopende kerken in de regio.

Zelf leg ik mijn voornaam uit als "bij de tijd, maar of dat klopt, weet ik niet”, zegt de geboren Groninger met een glimlach. Ja en nee, antwoordt Steen huis op de vraag af hij met pensioen is.

"Ik werk nog behoorlijk, want ik heb nu nog zo'n vijftien spreekbeurten per maand. Op mijn veertigste ben ik fulltime begonnen om voor de Heere Jezus te werken. Voor die tijd was ik een marketing man. Daarna ben ik enorm in de Bijbel gaan studeren om ‘s avonds lezingen te geven, want je moet wel weten waar je het over hebt."

Schildwolde, Slochteren, Zwolle en Meppel waren zijn woonplaatsen. Na zijn veertigste begon hij ook met het stichten van geloofsgemeenschappen, groepen die niet kerkelijk gebonden waren. Data Steenhuis werd zelf opgevoed in een grote Gereformeerd Vrijgemaakte kerk "Bewust geloven, ging ik pas toen ík 21 jaar was. Door kennismaking met mijn vrouw Hennie en door zelf de vraag te stellen welke kant ik op zou moeten. Een dame die ik mijn 'geestelijke moeder’ noem, heeft een enorme rol gespeeld, dat is Maria Pelgrim. Zij heeft me aangezet tot lezen."

AUTORISATIE. Omstreeks zijn drieëndertigste begon Steenhuis al met het geven van bijbellessen. Hij kreeg uitnodigingen uit de meest onverwachte hoeken en overwoog om theologie te studeren "Maar de discipelen kregen onderwijs van Jezus, al wandelend, sprekend, vissend en tenten makend. Zou een school dan de enige route zijn om autorisatie te krijger? Ik kwam in evangelische kringen waar een grote behoefte was aan bijbels onderwijs. Hier had ik zelf ook veel geleerd van mensen die geen theologische opleiding hadden gehad."

De laatste 35 jaar woont Steenhuis in Nijverdal, terwijl hij ook een vakantiehuisje in Overberg heeft. Zo bezoekt hij plaatsen als Ermelo, Kesteren en Houten, waar hij mentor is van diverse gemeenten. Sommige hebben de naam Maranatha- of Philadelphia gemeente. In totaal komt Steenhuis bij zo'n tien gemeenten in de wijde regio die hij typeert als evangelisch. Hij was voorganger in Nijverdal.

GROEIENINGELOOF.NL In Kootwijkerbroek gaf een zekere meneer Braaksma uit Baarn bijbelstudies. Toen hij ermee stopte, vroeg hij Steenhuis om het stokje over te nemen. Dit gebeurde twintig jaar geleden, ook omdat het klikte met coördinator Harry Brons uit Voorthuizen en de andere werkgroepleden Jan van de Brink, Marco Rutgers en ene Jakob.

"Dit is niet een gemeente. We komen één keer in de maand om 16.15 uur bij elkaar als groep om andere kerken niet in de wielen te rijden. Zo'n 65 bezoekers komen hier uit allerlei kerken, kringen en plaatsen." De laatste jaren worden de preken van Steenhuis opgenomen, op een website (groeieningeloof.nl) geplaatst en veel beluisterd.

De spreker ziet het als een roeping om zoveel mogelijk en zo duidelijk over de Heere Jezus te vertellen. "Zonder kerkelijke ballast. Bovendien vertel ik graag dat Hij spoedig terug komt, dat is de Maranatha-gedachte. Dat we ons klaar mogen maken voor het feit dat we naar Hem mogen gaan."

HONGER Steenhuis zegt dat er een "enorme honger" is naar de boodschap die hij brengt. Mensen die hiernaar luisteren, verschillen van signatuur, van gereformeerd tot (vol) evangelisch en baptist. De spreker zit zelf niet zo vast aan een kerkelijke structuur. "Daar heb ik me los van gemaakt."

Hij ziet vandaag de dag een verschuiving in de (kerkelijke) wereld. "Het lijkt wel of het milieuvraagstuk het belangrijkste is. Maar dan gaat het niet meer over Hem, die de weg de waarheid en het leven is. Niet meer over God de Vader die zijn Eigen Zoon gaf om ons te redden. Die link naar het milieu snap ik, want we moeten goed omgaan met alles om ons heen. Maar het lijkt wel een nieuw soort evangelie, en ik ben niet de enige die dat ziet. Er bestaat een verlangen naar een antwoord op de vraag wat we in de kerk moeten horen. Daarom blijken deze bijeenkomsten goede aanvullingen."

Hierbij wil Steenhuis uitgaan van de Bijbel, van kaft tot kaft. Tegelijk staat het zielenheil van mensen voorop en wijst de spreker erop dat de toekomst niet op de huidige aarde ligt maar op de nieuwe hemel en aarde "Waar ligt onze hoop? Is dat een stikstofvrije omgeving? Nee dus. Dat is mijn overtuiging."

STOKPAARDJES Hij weet dat een deel van de kerkgangers met angst de eigen toekomst tegemoet ziet, maar Steenhuis denkt dat de meesten meer de mentaliteit hebben van "laat maar waaien." Dit zou volgens hem daar de huidige cultuur mee zijn weergegeven en door een specifieke manier van bijbelhantering, al wil hij zich daar niet tegen afzetten. "Ik geloof dat er in alle kerken oprechte christenen zitten. Wie de Zoon heeft heeft het leven. Je ziet overal in de wereld mensen die stokpaardjes hebben om over te praten. Maar de enige norm is de Bijbel als Woord van God. De uitleg hierover kan verschillend zijn. Daar blijf je mee zitten en dan kun je hier samen over in de Bijbel gaan lezen. Maar ik laat de discussie hierover los, want dat hoef ik niet te beoordelen. De enige norm is of iemand voor of tegen de Here Jezus is, zoals je in Lucas 9 kunt lezen En de Heer beoordeelt of dat oprecht is. Ik zit niet op die troon. Dat bewaart je voor kritiek op anderen en geeft ruimte."

Steenhuis sprak onlangs in Kootwijkerbroek over het bijbelboek Hooglied. Naderhand nuttigt de groep aan het eind van de middag altijd een gezamenlijke maaltijd. Elout en Nelleke Overeem uit Scherpenzeel komen al jaren naar de bijeenkomsten met Steenhuis. "Hij is een hele goede spreker en brengt een bijzander woord, waar de Heere Jezus altijd centraal staat. Het is altijd heel verhelderend."

Bron: Barneveldse krant. 19 Oktober 2019