PERSOONLIJKAugustus 2021

Door Gods genade en goedheid mogen we weer beginnen met een nieuw seizoen studies en bijeenkomsten.

Uit de agenda blijkt dat in vele plaatsen weer afspraken zijn gemaakt over verschillende onderwerpen. We zijn heel erg dankbaar dat het nog kan en mag. We vragen uw gebed en aandacht.

De vakantie tijd was goed. We zijn niet weg geweest, maar hadden veel mogelijkheid tot rust en bezinning. Ook zijn er veel opnames gemaakt met video , die ook zijn uitgezonden. Deze videos worden heel veel bekeken en beluisterd. Verbaasd over de aantallen. Ook toen er geen diensten waren en er veel minder mensen mochten/konden komen in die diensten zijn deze opnames talrijk veel bekeken. Er zijn reakties binnen gekomen die ons hart hebben verblijd.

Ook is er zorg, omdat er gedachten binnen komen bij gelovigen en gemeenschappen die verwarring brengen en zelfs verdeeldheid. Dat is een reden extra om door te gaan met te vertellen wie de Heer Jezus is, en wat de gemeente gaat overkomen. Ook dat de gemeente zal worden weg gehaald om in het Huis van de Vader te zijn voor altijd. U hoort, bij wijze van spreken, die discussie in uw eigen oren. Het drijft uit tot gebed en bezinning en waarschuwing.

Over klimaat-verandering leest en hoort u genoeg. Maar ook het geestelijk klimaat verandert in een rap tempo en dat is niet van de Heilige Geest, maar van de geest van de wereld.

Persoonlijk gaat het goed , ook met Hennie, en we kunnen verder. Steeds vaker komt het voor dat een geliefde naar de Heer gaat. Dat ligt aan onze eigen leeftijd natuurlijk .

We wensen u allen een bijzondere tijd van zegen toe.

In Christus verbonden
Dato


April 2021

In februari J.l. Waren we 60 jaar getrouwd. In heel beperkte familiekring toch een beetje herdacht. Van de koning een brief en van de burgemeester bloemen en een kaart.

Wij voelen ons gezegend dat we nog verder mogen gaan met de studies en de vele gesprekken die er ook vrijwel elke dag zijn. Ook de reacties op studies per mail en telefoon zijn er. We proberen zo goed mogelijk te antwoorden.

De nood is, voor zover wij kunnen kijken, erg hoog. Toespraken kunnen worden beluisterd omdat er opnames zijn. De gemeenschap der heiligen is er niet zoals in de samenkomst. De angst van besmetting speelt een grote rol bij velen. Gemeentelijke samenkomsten zijn hier en daar gestopt en dat wreekt zich. Geestelijke armoede steekt de kop op. Waar is de voedselbank voor geestelijk voedsel?

Wij zijn blij met groeieningeloof en andere kanalen van zegen en bemoediging.

Toch mogen we verder vertellen van der Heer Jezus en van Zijn komst om de gemeente op te halen voor de grote verdrukking aanbreekt. We mogen vertellen van de enorme zegening van in het Huis van de Vader te komen waar we de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zullen zien als nooit eerder.

Willen jullie meebidden voor de mogelijkheden die we hebben ook te benutten?

In Christus verbonden met zegenwens.


Augustus 2020

Onze Corona komt nog als de Heer Jezus die gaat uitreiken!
Van de Corona-situatie tot nu toe hebben we geen last gehad. Samenkomsten werden op een andere manier ingevuld, file-stream, video-conferenties, youtube opnames etc.
Toch best veel reacties.

Wat fijn dat de verbinding met onze Heer niet gekoppeld is aan de prut van hier beneden.
Onze God en Vader is bij ons, de Heer Jezus zelfs in ons en de heilige Geest maakt van onze lichamen Zijn tempel. Je zou best kunnen zeggen: wat willen we nog meer!
Afgelopen zondag hadden we een dienst in de open lucht; bijzonder. Er werd ook gewoon gezongen en we zaten best op een goede afstand van elkaar, maar met geluid-versterking ging alles goed.
De gemeente is begonnen in een open lucht dienst (Hand.2) en we hebben dat dus voort gezet. Mag van mij ook wel weer in een zaal.
De agenda begint weer mee te spreken; Wij bidden dat we kunnen blijven dienen totdat de Heer Jezus komt. Vanaf september DV gaat vrijwel alles gewoon door.

Fijn dat u mee wilt bidden om geestelijke en lichamelijk kracht.
We zijn dankbaar voor velen die aan ons denken en soms ook geven. De Heer houdt de boekhouding bij en die boekhouding gaat een keer zichtbaar worden voor ieder persoonlijk, denk ik. En dan de Corona!!

In Christus verbonden,

Dato


Oktober 2019

Lees het artikel over de werkzaamheden van Dato Steenhuis in het - Barneveldse dagblad

Hennie en Dato Steenhuis:
Rijssensestraat 64
7442 MK NIJVERDAL
0548 618113;
datosteenhuis@gmail.com